Thursday, 8 September 2011

(M/S 134)

Diterjemah dan dibentangkan oleh : MUHAMMAD AMIR BIN MUNSHI (09BI01093) (SMSU 5B) 


Atau faedah : seperti mendiami rumah itu, atau sememangnya: hak untuk mendapatkan beberapa barangan runcit subsidi oleh kerajaan pada harga yang dikurangkan,hak untuk melepaskan penyewa pada akhir tempoh sewaan, dan sebagainya. 

Oleh yang demikian, para fuqaha’ terdahulu telah bersepakat , di bolehkan mengambil wang wakaf untuk mengekalkan larangan bagi pajakan bangunan terhadap penyewa, iaitu pampasan. Sekiranya, mengambil pampasan bagi pengecualian hak pengosongan, maka di benarkan dalam wakaf. 

4. Situasi hak pengosongan : Terdapat pelbagai situasi pengosongan, iaitu yang boleh di ambil pampasan dan yang di larang, antaranya ialah : 

a) Situasi Pertama : Pemilik mengambil pampasan dari penyewa : Dalam situasi ini pemilik mengetepikan haknya untuk melepaskan penyewa dari harta sewaannya, sebagai pertukaran, penyewa membayar sejumlah wang kepada pemilik tersebut.Ini bukanlah hak pengosongan , kerana Pemilik menjual haknya kepada penyewa, iaitu memindahkan penyewa dari harta tersebut.Oleh itu, ia menjadi pajakan kekal. 

Dalam keadaan ini, jika dinaikkan sewaan hartanah atau diturunkan, adakah penyewa terus membayar sewa yang di persetujui, tanpa menambah atau mengurangkannya ? atau di bayar kepada pemilik dengan jumlah yang sama ? 

Saya melihat (pandangan penulis) : Bahawa penyewa tetap bertanggungjawab bagi bayaran pajakan di bawah kontrak itu, sehinggalah pertukaran harga berlaku dengan melampau, iaitu melampaui atau lebih dari 1/3, sabda Rasullullah S.A.W “dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak”, dan kemudian membayar kos upah setimpal, Terutamanya jika perkara itu adalah penyewa harta wakaf, kerana pemilik telah menjual penyewa adalah berhak kepada hak pengosongan. 


sambungan di entry post yang akan datang.......


Wednesday, 7 September 2011

(M/S 133)

Diterjemah dan dibentangkan oleh : MUHAMAD MUSTAQIM BIN MOHAMAD SALLEH (09BI01094) (SMSU 5B) 


Ianya muncul ketika manusia tahu menggunakan harta, dan hak-hak mengikut undang-undang yang penting, tidak boleh dilanggar. 

Kedua : Ia dibenarkan untuk bertindak atas nama perdagangan, atau alamat perniagaan, atau jenama, dan pemindahan mana-mana daripada mereka kembali untuk pampasan kewangan jika menafikan atau penipuan dan penipuan untuk menjadi kewangan sebenar. 

Ketiga : hak cipta dilindungi undang-undang, dan pemilik mereka hak untuk melupuskan, dan tidak boleh menyerang mereka. 

Keempat : hak pengosongan premis 

1. Takrif : pengosongan kedai rumah dan lain-lain. 

Pengosongan : ketiadaan seorang pemastautin di tempat itu. 

Pengosongan juga dikenali hari ini elaun yang mengambil pemilikan kuasa pada sesuatu perkara sehingga membolehkan penyewa premis menerima pampasan daripada pemilik premis sekiranya pemilik premis menyuruh penyewa keluar awal dari tempoh kontrak, atau adalah satu pengecualian hak. 

2. Hakikat : bahawa pengosongan adalah penjualan hak yang dimiliki oleh satu, dan ini adalah hak hak pemilik dalam pemindahan daripada pemajak pada akhir tempoh pajakan, atau hak penyewa untuk kekal dalam penyewa sehingga akhir tempoh pajakan. 

3. Pensyariatan : hak setiap pemilik hak untuk dinikmati tanpa hak untuk menafikan salah seorang ini. Ia adalah pemilik hak untuk mengosongkan penyewa pada akhir pajakan, pemajak mempunyai hak untuk menggunakan sesuatu penyewa sehingga akhir tempoh pajakan, dan hak ini kepunyaan pemilik yang seperti semua hartanya, dan hak untuk berurusan dengan pemilik masing-masing untuk hartanya dengan atau tanpa pampasan, sama ada pemilik barangan. 

sambungan di entry post yang akan datang.......

Tuesday, 6 September 2011

(M/S 132)

Diterjemah dan dibentangkan oleh : MUHAMMAD ZAFRUDDIN BIN ABDUL RAHMAN (09BI01097) (SMSU 5B) 


2. Hak nama perniagaan : Hak mana-mana peniaga, atau mana-mana institusi, atau pertanian, atau perdagangan untuk membuat nama, adalah untuk mengelakkan daripada produk tiruan, atau hanya untuk pelanggan, sistem di dunia hari ini melindungi nama-nama perniagaan yang telah didaftarkan oleh peniaga, atau petani, atau pedagang kepada institusi atau perniagaan mereka, dan menganggap wang hasil jual beli dianggap sebagai komoditi jual beli, kebiasaan sebuah perniagaan membayar berjuta-juta kepada perniagaan yang lain bagi mendapatkan keizinan menggunakan nama perniagaannya seperti, pepsi kola, Kentucky, dan lain-lain. 

3. Pendirian fiqh Islam terhadap nama perniagaan : Peniaga yang mempunyai nama perniagaan dan organisasi, dan jenama, dan berusaha dengan segala kekuatan, dan membelanjakan dana untuk memupuk keyakinan dalam hati orang ramai terhadap nama perniagaannya, oleh itu nama perniagaan tersebut menjadi bebas untuk digunakan pemilik terhadap kedai yang membawa nama perniagaannya, ini telah menjadikan nama perniagaan tersebut bererti terhadap pelanggan yang berurusan dengan nama perniagaan tersebut, dan dimana sahaja pelanggan menemuinya, pelanggan dapat menerima apa jenis produk jenama perniagaan tersebut, tidak kira lah siapa yang menghasilkannya selain daripada pemilik jenama tersebut, oleh itu hak pemilik perniagaan terhadap nama yang dipilih olehnya, dengan itu menjadikan nama tersebut sebagai nilai komersial kewangan, adalah kerana hak untuk mendapatkan manfaat daripadanya, dan dibenarkan untuk pemilik tersebut untuk menjual atau memberikannya kepada orang lain. 

Dinyatakan dalam Majlis Fiqh al-Islami dalam persidangan kelima, yang diadakan di Kuwait pada 1-6 Jamadil Awal, bersamaan dengan 10-15 Disember 1988 seperti berikut : 

Pertama : nama perniagaan dan alamat perniagaan, dan tanda perniagaan, hak cipta dan paten adalah hak mutlak pemilik peniaga.


sambungan di entry post yang akan datang.......

Monday, 5 September 2011

(M/S 128 & 129)

Diterjemah dan dibentangkan oleh : SYAIDATUL NORA BINTI SAIDIN (08BI01109) (SMSU 5D) 


a) Dividen-dividen yang peniaga ambil daripada sumber modal merupakan bayaran komisyen kepadanya di atas keuntungan yang dihasilkannya melalui modal yang dibayar oleh pelabur (pembawa/pemodal) untuk diberikan/dibayar kepada peniaga. 

b) Dividen-dividen ini adalah sebagai pulangan ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh peniaga daripada sumber modal seperti mengiklankan melalui penggunaan kad ataupun perbelanjaan-perbelanjaan lain yang ditanggungnya seperti perbualan telefon, mengakseskan tempat perniagaan dengan melalui peralatan komputer dengan menggunakan kad serta pelbagai bahan cetak yang dikeluarkannya, dan sebagainya. 

c) Dividen-dividen ini adalah sebagai ganjaran kepada upah broker (brokerage charge) bagi peniaga yang terbukti dengan kemasukan namanya dalam senarai kedai-kedai yang berurusan dengan kad. 


3) Tarjih : Dari penyataan di atas, saya lebih cenderung kepada pandangan yang kedua iaitu pandangan yang mengharuskan pemodal untuk memotong daripada bil yang dikemukakan kepadanya oleh peniaga, komisyen tertentu sebagai balasan baginya dan perbelanjaan-perbelanjaan lain yang ditanggungnya, dan Allah lebih mengetahui. Hak Maknawiyah 


Hak maknawiyah adalah hak ke atas sesuatu yang luar biasa, seperti harta intelek dalam pengeluaran pemikiran inteleknya. Antaranya ialah hak cipta pengarang dalam penyelidikan yang beliau tulis, hak inovasi bagi peralatan diciptanya dan hak peniaga bagi nama yang diletakkan di lokasi perniagaannya ataupun cap yang digunakannya. 

Sebagaimana manusia itu mempunyai hak pemilikan melalui bahan produk yang dihasilkannya, dia juga mempunyai hak untuk menggugurkannya dengan bayaran gantian ataupun tanpa pampasan seperti haknya dalam urusan penjualan selipar yang diciptanya ataupun bijirin gandum yang ditanam. Beliau mempunyai hak pemilikan produknya secara maknawi seperti harta intelek yang diciptakan kemudian dimasukkan di dalam penulisannya ataupun nama yang diletakkan pada premis perniagaannya sehingga menjadi terkenal sehingga dia mempunyai hak penjualan inteleknya tetapi bukannya buku, penjualan nama perniagaan bukannya premis ataupun penjualan premis bukannya nama perniagaan. Antara hak-hak maknawiyah adalah seperti berikut: 


Pertama : Hak cipta Pengarang : 


1. Pengenalan : Negara-negara di dunia telah bersetuju untuk melindungi hakcipta penulis bagi sesebuah buku yang ditulisnya. Dalam Perkara 27 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia: ((Setiap individu mempunyai hak dalam melindungi kepentingan-kepentingan maknawi dan kebendaan yang terhasil sama ada yang berkait dengan sains, kesusasteraan ataupun kesenian). 

Hak cipta pengarang terdapat dalam dua perkara : 

Pertama : hak maknawi iaitu hak cipta pengarang untuk menisbahkan buku atau kajiannya buat selama-lamanya. sambungan di entry post yang akan datang.......